Wednesday, April 8, 2009

6/4/09-DG:AIR sends Satellite messages on Airnet asking the service details of Staff Artists to prepare seniority lists for review DPC

General Circulars
Section : S-I(B)
SATELLITE MESSAGEIN ORDER TO COMPLY WITH THE ORDER DATED 26.03.2004 IN OA NO.399/01 AND 2343/01 PASSED BY THE PRINCIPAL BENCH OF CAT NEW DELHI AND ALSO THE INTERIM DIRECTIONS IN THE ONGOING CONTEMPT PETITIONS THEREON FILED BY AUPO AND PSWA, LARGE NUMBER OF RELEVANT INFORMATION AND DOCUMENTS ARE NECESSARY FOR FINALIZING THE SENIORITY LISTS OF PEXS AND ERSTWHILE STAFF ARTISTS (ESAS)(.)

FOR VERIFICATION OF AVAILBLE RECORDS AND IMMEDIATE FINALIZATION OF THE TWO SENIORITY LISTS FOR THE PURPOSE OF EARLY CONVENING OF THE REVIEW DPC MEETING IN UPSC WITHOUT ANY FURTHER DELAY, ALL STATION DIRECTORS/HEADS OF STATIONS/CONCERNED OFFICIALS ARE REQUIRED TO FURNISH THE FOLLOWING INFORMATION/DOCUMENTS OF THE ERSTWHILE STAFF ARTISTS(ESA) MENTIONED IN THE LIST AVAILABLE ON AIRNET LATEST BY 17TH APRIL 2009 TO THIS DIRECTORATE BY RETURN FAX(011-23421035)/ SPEED POST AT THE EARLIEST TO DDA(P), DG:AIR, AKASHWANI BHAWAN, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI -1 (.):

1. ATTESTED TRUE COPIES OF SERVICE BOOK COVERING THE PERIOD FROM THEIR INITIAL APPOINTMENT TO 1990;

2. ATTESTED TRUE COPIES OF THEIR STAFF ARTIST CONTRACTS AS ON 28/2/1982;

3. ATTESTED TRUE COPIES OF THE CERTIFICATES OF THEIR EDUCATIONAL QUALIFICATION FROM GRADUATION ONWARDS;

4. ATTESTED TRUE COPY OF THE ORDERS DECLARING THEM AS GOVERNMENT SERVANT;

5. COPY OF THE ORDER SHOWING THEIR ENCADERMENT IN REGULAR PROGRAMME CADRE AS TRANSLATOR, EDITOR, EDITOR(S), PRODUCER, PRODUCER GR.II, AND REFERENCE OFFICER;

6. DOCUMENTARY PROOF REGARDING THEIR FITMENT IN REGULAR PROGRAMME CADRE BY THE SCREENING COMMITTEE HEADED BY UPSC (.)IF ANY OF THESE DOCUMENTS ARE NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED STATIONS/KENDRAS, THE CONCERNED OFFICIALS SHOULD BE ASKED TO PROVIDE THE ABOVE MENTIONED DOCUMENTS (.) A COPY OF THIS SATTELLITE MESSAGE AND LIST OF ESA ARE AVAILABLE ON THE AIRNET (.)


A COPY OF THE SATELLITE MESSAGE SHOULD BE IMMEDIATELY SENT BY HEADS OF LOCAL AIR STATIONS TO THE HEADS OF DOORDARSHAN KENDRAS IN THE SAME AREA (.)
No.4(3)/2009-SI(B)
Prasar Bharti
(Broadcasting Corporation of India)
Directorate General: All India Radio
Parliament Street, New Delhi


Dated 06th April, 2009

(N.Srivastava)
Dy. Director of Admn.(P)

DP(Policy)

Station Director, AIR, N. Delhi with the request to have this message announced immediately twice a day on 2 consecutive days.
(N.Srivastava)
Dy. Director of Admn.(P)
for Director GeneralLIST OF ERSTWHILE STAFF ARTISTS
-------------------------------

S.No. Name Category Date of Birth
----------------------------------------------

1 Sh. V.K. Sharma 15.02.42
2 Sh.M.K.Swaminatri 19.12.32
3 Sh. G.K.Gupta 12.11.38
4 Khalid Sultan 13.03.33
5 Smt. Harsaran Bir Kaur 09.02.47
6 Sh. A.P. Sharma 02.06.38
7 Sh. A.Pratap 13.10.38
8 Sh. S.N. Dhir O5.08.36
10 Sh. Raghunath Singh 01.01.37
11 Sh. S.P.Bahuguna 11.05.36
12 Smt Kamla Ashok 03.06.45
13 Smt. Kailash Sharma 10.10.38
14 Sh. Kunwar Sinha 24.08.34
15 Shri Sailani Sayote 24.06.41
16 Km.Nalini Ramana 11.05.38
17 Sh. Bibhas Chakraborty 01.05.38
18 Sh. A.F.Xavier 29.09.39
19 Sh. K.Govindaramanjam 23.04.37
20 Sh.S. Sampath Kumar 17.10.43
21 Sh. P.Vijay Bhushan Sharma20.06.36
22 Ashima Mukherjee 27.10.37
23 Smt. Anusree Dutt 02.10.51
24 Sh. A.K. Azad 09.01.50
25 Sh. Inderjeet Sarin 22.06.51
26 S.S.Kalra 02.05.37
27 Ved Prakash 08.08.44
28 Smt. Lakshmi Saikia 4.08.39
29 Smt. T. Janaki Rani 31.08.36
30 R.S.Tiwari 05.02.44
31 Sh. Narendra Pandit 18.06.46
32 Smt. Usha Joshi 19.05.39
33 Smt. Sarojini Raina 20.10.46
34 Sh. Ranjit Chatterjee 29.08.50
35 Km. Shamim Ismat 26.01.48
36 Smt. Queeni Walters Takur16.01.46
37 Sh. Pradip Kumar Mitra 30.07.53
38 Smt. Dipali Basu Ray 20.02.41
39 Smt. Jyoti Purkayastha 20.08.47
40 Sh. G.B. Aladakatti 10.05.41
41 Sh. Balbir Singh Kalsi 15.06.35
42 Sh. S. Indrakumar Singh 01.03.41
43 Sh. P.D. Lotlikar 26.09.44
44 Sh. Surinder K. Swahney 03.05.48
45 Sh. Jitendra Gupta 09.11.44
46 Sh. Santosh Mishra 06.05.50
47 Sh. Dharam Pal Malik 04.03.48
48 Sh. Goverdhan Lal 10.07.47
49 Sh. Virendra Munshi 17.11.37
50 Sh. R.C. Sethi 25.10.49
51 Sh. S. Durairajan 18.01.38
52 Sh. P. Govind Chowdhary 01.07.35
53 Sh. Harjeet Singh 17.10.49
54 Sh. C.R. Jena 24.01.43
55 Sh. P.K.Kher 15.02.34
56 Km. P.Dhanalaxmi 27.10.41
57 Km. Vandana Mukhopadhya 29.09.49
58 Sh. Sekhar Chowdhary 12.05.52
59 Km. Anuradha Sharma 30.11.46
60 Sh. R. Shanmuga Sundram 15.10.47
61 Sh. Madhav Kulkarni 02.02.34
62 Sh. Arbindo Datta Ray 19.10.40
63 Sh. S.K. Mohanty 15.04.46
64 Sh. Narottam Sahoo 31.01.44
65 Km. Asha Shukla 03.08.48
66 Sh. A..C.Phukan 01.02.40
67 Sh.M.H.Siddiqui 01.02.35
68 Sh. Ashiq Hussain 06.03.43
69 Sh. Khushid A. Wani 15.09.49
70 Sh.Rajiv Kumar 09.11.51
71 Sh. Baikuntha Panigrahi 05.08.52
72 Sh. P.K. Mahapatra 01.07.50
73 Sh. P.K. Ray 15.11.49
74 Sh. Sisir Prasana Bhattacharya13.12.46
75 Smt.S.J.Rizvi 29.10.48
76 Smt. Nirmala Joshi 05.12.41
77 Sh. Sumit Baran Banerjee04.04.48
78 Sh.D.L.Bawaskar 24.10.53
79 Sh.S.K. Ojha 26.01.40
80 Sh.Ramesh Kotak 30.04.45
81 Sh.U.S. Dave 16.02.51
82 Sh. Shyamal Roy Chowdhary 18.05.47
83 Sh.V.S.Chatterjee 18.05.50
84 Sh. S.Raghvachari 10.08.50
85 Sh. M.N.Maharishi 15.09.42
86 Sh.V.K.Giri 13.03.37
87 Sh. Gulshan Sachdeva 20.02.49
88 Mahmood Hashmi 25.11.39
89 Km. Susheel Gupta 31.12.39
90 Sh.S.K.Singh 03.11.46
91 Smt. Durgawati Singh 01.07.31
92 Sh.A.P. Tripathi 05.06.42
93 Smt. Sudha Kiran Sinha 01.10.46
94 Sh. Anand Shiv Puri 27.07.40
95 Sh. B.K. Mishra 2.01.49
96 Sh. R.K. Bhatia 10.08.49
97 Sh. M.D. Sahoo 26.03.46
98 Sh. B.S. Dholakia 12.08.36
99 Sh. P.Venkateswara Rao 21.03.45
100 Sh. Ikramuddin 08.07.46
101 Sh.V.K. Gohil 17.07.40
102 Sh. A.P. Mehrali 01.06.41
103 Smt. Jayashree G. Shanbhag11.11.43
104 Sh. Gulab Chand SC20.07.53
105 Sh.C.K. Mothay SC 06.10.46
106 Sh. Brijendra Kumar 27.06.49
107 Sh. R.S.Kotwal 20.05.42
108 Sh.A.D. Dharmadhikari 20.03.47
109 Smt. Meera Deshpande 20.12.40
110 Sh. U.D. Kolgaonkar 03.03.49
111 Sh. G.K. Bohra 15.01.42
112 Smt. K. Madhuraja 11.03.43
113 Sh.S.M. Banerjee 15.09.38
114 Sh. J. Kamalanathan 13.01.52
115 Sh. Khagen Mohanta 01.01.42
116 Sh. C. Rajmani 02.07.51
117 Sh. D.N. Moghe 30.06.55
118 Smt. Pushpa Kane 10.12.36
119 Sh. D.Satpathi 04.03.42
120 Sh. O.G. D. Sharma 11.09.56
121 Smt. Neena Parikh 11.11.53
122 Tushar Shukla 29.06.55
123 Sh.Ashok Goswami 17.03.41
124 Smt. G.B. Poornima 01.03.43
125 Smt. A.D. Burman 12.08.51
126 Sh. A. Subramanian 06.03.48
127 Sh.A. Sundaram 01.06.46
128 Smt. Usha Rao 02.11.38
129 Sh. K.V.Hanumantha Rao 05.05.52
130 Sh. H.K. Narayana 14.05.34
131 Sh.S.K. Sane ST 26.04.52
132 Sh. Narendra Kr.Sharma 07.03.43
133 Sh.Anil Nagpal 31.03.46
134 Sh. C.M. Bector 10.11.51
135 Sh. H.C. Deep 03.05.44
136 Smt. Shenaz Yusafzai 01.01.50
137 Sh. B. K. Mitra 09.09.45
138 Sh. Anil Pathak 24.07.48
139 Smt. Madhu Mathur 27.01.52
140 Sh. R.S. Aggarwal 23.09.49
141 Sh. Manzoor Ahmed Mir 10.01.53
142 Km. Annona Banerjee 21.04.51
143 Sh. Suwapan Roy Chowdhary21.01.46
144 Smt. Vijay Laxmi Saxena 06.06.48
145 Smt. Sarmistha Das Gupta03.09.48
146 Km. Promila Jain 20.03.45
147 Smt. Nayna Dasgupta 21.12.51
148 Sh. G.Panduranga Rao 05.07.40
149 Smt. Yamuna Sanjeev 01.08.46
150 Sh. Gopal Das 02.11.40
151 Sh. B.K. Maitra 09.09.45
152 Sh. C.V. Ananthapadmanabhan25.05.51
153 Sh. R.Kalyani Ramachandran05.09.51
154 Sh. Kalyan Kr. Ghosh 07.01.47
155 Smt.Manjari Gautam 24.01.47
156 Sh. A.B. Merchant 05.09.47
157 Smt. Siman Yusufzai 01.01.50
158 Sh.G.V.Dhooper 25.05.33
159 Sh. Himanshu Chakraborty04.06.44
160 Sh. T.R. Khotoliya 05.04.45
161 Sh.R.S.Sarin 28.03.46
162 Sh.Ajmer Singh Shokhar 10.08.50
163 Sh. Yashpal Sharma 14.06.49
164 Sh. Avinash Acharya 07.09.54
165 Sh. Shashank Narayan 22.07.52
166 Km. Bhuenshwari Chander Sekharan25.04.51
167 Smt. Ganga Natrajan 29.12.43
168 Sh.S.G. Hulswar 06.10.46
169 Sh. Sikander Bhasin 12.04.55
170 Sh.S.B. Fulsunder 12.06.57
171 Smt. Neena Raut 23.09.53
172 Sh. A.A.Siddiqui 12.06.40
173 Smt. Asha Cherukuri 23.04.52
174 Sh.Shivaji 11.12.38
175 Sh. Vijay Rajdan 07.09.53
176 Sh. Rajesh Kaul 28.12.49
177 Sh. Bansi Kaul 29.01.46
178 Sh. M.C. Chopra 24.05.49
179 Sh.J. Bhattacharjee 01.05.36
180 Sh. Lachhi Ram Gazta SC07.10.43
181 Sh.A. Sreenivasulu 08.11.47
182 Sh.M.A.Siddiqui 01.07.37
183 Sh. Rajinder Singh Raina26.10.51
184 Sh. Abdul Quam Wadhera 01.07.53
185 Sh. Nasem Akhatar Khan 08.01.51
186 Smt. Hafiza Kausar 23.04.42
187 Sh. Sabir Ahmed Buch 01.01.55
188 Sh.M. Jayanth 01.01.39
189 Sh. E. Krishna Rao 06.04.53
190 Sh.Prem Narain 01.02.49
191 Km. Shami Shair 11.03.55
192 Shri Vinod Kumar Dheer 25.05.45
193 Sh. Rashmi Pardhan 06.11.57
194 Km. S.Sudha Patnaik 01.02.50
195 Sh. P.K.Mohanty 12.05.51
196 Km. Parveen Rehman 19.10.50
197 Smt. Sailaja Suman 05.02.61
198 Sh. Mustaq Ahmed Mir 13.06.50
199 Sh. Khurshid A. Masoodi 02.03.52
200 Sh. S.K. Patnaik 05.11.54
201 Smt. Bharati Ghokhle Rustom26.01.50
202 Sh. Javed Iqbal 25.09.51
203 Sh. M.K. Bhuyan 15.03.50
204 Smt. G. Vaidehi 30.11.33
205 Km. B.D.Mohanty 07.03.56
206 Smt. Jana Biswas 05.12.47
207 Sh.G.B.Pillai 14.09.33
208 Sh. L.M. Patra SC 31.03.56
209 Sh B. Venkat Rao 01.07.57
210 Sh. P.N. Joshi 03.03.46
211 Sh. Sudershan Kumar 14.10.46
212 Sh. Y. Raghavulu SC15.09.39
213 Sh. B. Kempaiah 14.06.51
214 Km. Indira Mathur 05.10.51
215 Sh. Gulraj Ahmed Qureshi08.04.50
216 Sh. Tara Dutt Sati 04.03.53
217 Smt Manjulata Sharma 04.09.49
218 Sh. Mohd. Rafiq Khan 13.05.50
219 Smt. Balbir Kaur 04.04.49
220 Sh.Manu Bhai Jani 01.01.48
221 Sh. R.N. Mishra 15.02.55
222 Sh.Anil Kumar Sharma 01.07.49
223 Smt. Sunanda Despande Datar23.10.39
224 Sh. P.P.Vohra 12.12.39
225 Smt. K.K. Rekhi 16.12.43
226 Dr. Asha Ram Tripathi 10.21.41
227 Sh. Ramapada Nanda 25.10.46
228 Sh. Tapesh Bose 10.04.49
229 Smt. C. Punithavathi 09.12.38
230 Sh. G.J. Ravi Verma 0.07.51
231 Sh. K.S.Puroshotham 10.10.37
232 Km. Jayanth M. Rath 08.11.54
233 Sh. B.R. Panchbhai 01.03.49
234 Smt. Ranjana Singh 03.08.55
235 Smt. Kamal K. Wankhede 22.10.55
236 Sh. B.M. Bakshi 30.06.60
237 Sh. Sripada Das SC 07.05.44
238 Sh. P.C. Satish Chandran17.10.51
239 Smt. Naina khan Upreti 25.05.37
240 Smt. Beena Pathy 23.04.48
241 Sh. R.K. Sapru (Guddoo) 06.09.51
242 Sh. Rakesh Kumar Bhatnagar11.11.48
243 Sh.Subroto Mukherjee 02.03.46
244 Sh. Vijay Lakshmi Dutta 14.03.52
245 Smt. Jailaxmi Sriram 23.11.40
246 Sh. Satinder Deepak 22.07.44
247 Smt. Seetha Ratnakar 09.08.52
248 Sh. Ajit Kumar Chatterjee27.03.44
249 Smt. Malti Bandopadhya 28.11.50
250 Sh. A.V. Divakar 27.06.44
251 Sh. Harbhajan Singh 07.07.44
252 Sh.R.C. Sachdeva 21.08.46
253 Sh. S.M. Pandhi 02.10.47
254 Smt. Archana Malhotra 09.10.51
255 Sh. Ashok Kumar Gupta 02.03.50
256 Sh. T.K. Ashwani Kumar 01.06.51
257 Sh. K. Ramamurthy 26.05.51
258 Sh. P.Muthuswamy 12.01.50
259 Sh. Surender Kumar Sharma05.06.46
260 Sh. Ranbir Singh Sarang 22.05.52
261 Sh. Syed Sheeshan Fazil 19.04.52
262 Sh. D.K. Ganjoo 19.03.51
263 Smt. Kiran J. Chitra 09.06.48
264 Sh.Ashok Bhan 27.12.49
265 Sh.M.C.V.Sasidharan 15.11.48
266 Sh.D.T.K.Chakraborty 07.09.48
267 Km. P Sailija 15.07.54
268 Km. J. Vinodini Veena 01.06.55
269 Sh. M.Vijay Sardhi 01.07.55
270 Sh.R.S.Tripathi 01.09.49
271 Sh.P.N.Singh 02.07.58
272 Sh. Hemant Salpekar 19.09.55
273 Smt.N.V.Vijaylakshmi 02.10.58
274 Smt. Pratibha Pande 08.11.54
275 Smt. Yashodhra Tripathi 26.09.52
276 Smt.Rifaat Shaheen 04.08.56
277 Ms.Ranjana Rajaram 04.08.57
278 Sh.B.N.Chandra Kumar 09.06.50
279 Sh.A.K.Srivastava 12.12.50
280 Sh. V.K Saxena 07.06.50
281 Sh.Ashok Budhiraja 07.07.51
282 Sh.S.K.S.Tripathi 15.04.61
283 Sh. C.L.M.Nandan Pawar 22.12.60
284 Sh.K.V.Srinivasa 05.02.54
285 Sh.R.K.P.Nishat 02.01.47
286 Sh. M. Marimuthu SC15.10.43
287 Km. Swapna Mandal SC17.10.55
288 Sh. Kirit H. Barot 01.06.50
289 Sh.K.K. Dutt 16.09.40
290 Sh.T. Chamiyar 12.08.54
291 Sh. Moinuddin Khan 05.06.44
292 Sh.S.Ghanaskandan 15.07.34
293 Sh. Baban Kale SC 15.07.41
294 Sh. Mani Kant Jha 01.03.44
295 Sh. S.G. Bhosle 02.06.50
296 Smt. Vinod Bala Singh 11.12.38
297 Sh.Tapan Bose 01.06.49
298 Sh. B.C.Mohanty 22.02.47
299 Smt. Mumtaz Afzal Beg 30.03.53
300 Smt. Lalima Monga 20.12.50
301 Sh. R.B. Mishra 02.01.48
302 Sh.T.Rajendran 11.06.46
303 Sh. S.G. Patankar 07.06.51
304 Sh. Amarjeet Singh 20.07.47
305 Sh. V. Sriram 18.10.50
306 Sh. C.K.Thomas 10.10.55
307 Sh.Shankar Das 01.03.49
308 Sh.John Samuel 20.05.50
309 Ms.V.B.Desai ST 01.03.54
310 Sh.D.N.Tamuli 19.07.54
311 Smt.S.Takur 26.12.57
312 Sh. G.Sajan 01.07.61
313 Sh. Biju Chandran 20.04.61
314 Sh.S. Venu 19.03.41
315 Sh.M.K.Talukdar 28.12.51
316 Smt.Bharati Sharma 03.01.56
317 Sh.R.N.Vohra 10.01.57
318 Smt.Juri Pandey 30.08.58
319 Sh. Dilip M.A. 03.04.58
320 Smt. Kiran Kathak 23.12.34
321 Sh.G. Swaminathan 27.06.42
322 Sh. M.K.Srivastava 12.03.36
323 Smt. Nirmala Thakur 08.09.41
324 Sh.D.K.Anand 30.12.38
325 Sh.V.Arunagiri

2 comments:

vijaykumar said...

very good progress. what about science officers data records?.

Dr.Baala Ramani said...

only scirnce officers are left out in the list.all other categories from TN and Pondy included.Dr.Baala ramani